Frejs

Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. De har kompetens och kapacitet att agera revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar, såväl börsbolag som fåmansbolag, kommuner och kommunägda bolag, samt olika associationsformer, t ex föreningar. Tjänster som Frejs bland annat tillhandahåller är redovisning, revision och familjerätt. Deras fyra hörnstenar är Kompetens...

Läs mer om företaget