Ta hjälp med din ekonomiska förvaltning

BostadsrättsföreningFör bostadsrättföreningar är det ofta en stor fördel att ta hjälp med olika former av administration, till exempel inom ekonomi eller fastighetsförvaltning. En aktör som kan vara till stor hjälp inom ekonomisk förvaltning är HSB Förvaltning i HSB Göta.

Utöver bara de ekonomiska aspekterna kan HSB även hjälpa till med teknisk förvaltning, städservice samt konsulttjänster inom byggledning och energi. Här ryms bland annat direktkontakter med underentreprenörer; driftoptimering av fastigheter; projektledning av renoveringar; eller besiktning av lägenheter. En annan tjänst är städning av fastigheter.

Men det är ändå inom de ekonomiska tjänsterna som HSB kan vara som den allra största tillgången.

Det är givetvis ingen hemlighet att det krävs väldigt mycket tid och resurser från en bostadsrättförening, om den fungera som den ska och hålla reda på all förvaltning som krävs. Där kommer HSB in och hjälper bostadsrättföreningar, till exempel med löpande bokföring, budget och bokslut, deklarationer, skatter och avgifter eller med administration av allting som rör de boendes hyror och avgifter.

HSB Förvaltning i HSB Göta är i dag det tredje största förvaltningsbolaget i landet inom HSB. Marknaden är förlagd till de sydvästra delarna av Sverige med kontor ibland annat Jönköping, Borås, Falkenberg och Halmstad.